Veiligheid en Instructies

Over het gebruik van tampons en maandverband verwijzen wij u graag door naar de volgende links en websites of neem contact op met de fabrikanten van deze producten.

Op de sites van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (https://waarzitwatin.nl/) is veel informatie beschikbaar over dit soort producten.

Aan de gegevens op deze websites kunnen geen rechten worden ontleend. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe of indirecte schade, inclusief inkomstenderving, voortvloeiend uit foutieve of onvolledige vermeldingen, het ontbreken van vermeldingen, foutief gebruik of verkeerde interpretatie van de gegevens.

Deze website kan links of verwijzingen bevatten naar andere sites. wij zijn als organisatie niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en wij zijn evenmin aansprakelijk voor schade of letsel voortvloeiend uit de inhoud daarvan.