“Doing business without advertising is like winking at a girl in the dark. You know what you are doing, but nobody else does”

Stewart Henderson Britt, Amerikaans econoom, 1956 - (....)

“Liberty consists in doing what one desires.”

John Stuart Mill, Engels econoom, 1806-1873

“The greatest pleasure in life is doing what people say you cannot do.”

Walter Bagehot, Engels econoom, 1826-1877

“Je moet schieten anders ken je niet scoren”

Johan Cruijff, Nederlands voetballer en coach,1947 - 2016

“A business that makes nothing but money is a poor business.”

Henry ford, Amerikaans automobielfabrikant, 1863 - 1947

“De kunst van luisteren is dikwijls moeilijker dan die van spreken.”

C.J. Wijnaendts Francken, Nederlands letterkundige en filosoof, 1863 - 1944

“De werkelijke waarde van een mens kan worden gevonden in de mate waarin hij bevrijding van zijn eigenbelang heeft bereikt.”

Albert Einstein, Duits - Amerikaans natuurkundige, 1879 - 1955

“Only if we can restrain ourselves is conversation possible. Good talk rises upon much discipline.”

John Erskine, Amerikaans pedagoog, auteur en pianist 1879-1951

“Het is niet de wijze van denken van de mens die zijn leven bepaalt, maar zijn wijze van leven die zijn wijze van denken bepaalt.”

Karl Marx, Duits econoom en staatsfilosoof, 1818-1883

“Zij die weinig denken vergissen zich heel veel.”

Leonardo da Vinci, Italiaans schilder, ingenieur en musicus, 1452-1519