In deze disclaimer wordt verstaan onder:

  • eigenaar: de eigenaar van de website;
  • webpagina: iedere webpagina van deze website;
  • gebruik(en): alle denkbare handelingen die op deze website voor kunnen komen, zoals kopen, huren en/ of van andere diensten gebruik maken, inloggen, lezen, opslaan, invullen, verzenden, kopiëren, bewerken;
  • u: de bezoeker en/ of gebruiker van de website;
  • content: alle in de website aanwezige inhoud;
  • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook

Het onderstaande is van toepassing op de webpagina die u nu bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De eigenaar mag de content van de webpagina regelmatig actualiseren, aanvullen, wijzigen en/of verwijderen. De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de content onvolledig en/of onjuist is. De eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden of onvolledigheden van het getoonde op de webpagina.

Voor content op websites waarnaar wordt (door) verwezen, is de eigenaar niet verantwoordelijk. Daarnaast is de eigenaar niet verantwoordelijk voor aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van (delen van) de content maken inbreuk op intellectuele rechten. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt en/ of gebruikt. Indien U gebruik wil maken van de content dient U dit schriftelijk aan ons te verzoeken.

De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade die in enig opzicht verband houdt met en/ of voortvloeit uit (de onmogelijkheid van) het gebruik van de webpagina.

Nadere informatie:

U kunt contact met ons opnemen als U vragen heeft over (het gebruik van) deze disclaimer en/of de content van de website.

Alle rechten voorbehouden